TePe

Vad
Kontor

Plats
MALMÖ

Beställare
TePe Munhygienprodukter

Våra arbeten
Från skiss till bygghandling och inredning

Med en långsmal kontorsbyggnad på ca 1000m2 har beställaren skapat en sammanhållande länk i en allt mer utbredd verksamhetsanläggning. Olika arbetssätt, i allt från team till enskilt arbete, har fått anpassade lösningar inom en och samma miljö. Samtidigt har problematik kring solljusinfall och solvärmelaster lösts med effektiva utvändiga solskydd. Detta i kombination med stora ljusschakt som både säkerställer dagsljuset i lokalerna, och skapar kontakt mellan våningsplanen. Schakten har också kompletterats med glaspartier mellan kontor och produktionslokaler, vilket på ett tydligt sätt skapar en känsla av centrum i anläggningen. Invändiga materialval, möbler och belysning har koordinerats för ett ljust, lugnt och harmoniskt intryck.