Apelgården

Vad
34 bostadsrätter och gemensamma faciliteter

Plats
Båstad Vångavägen

Beställare
Bonum Seniorboende

Våra arbeten
Från skiss till bygghandling

I en före detta fruktodling bildar två flerbostadshus ett projekt där god markekonomi kombineras med generösa grönytor. Platsen har många kvalitéer som tillvaratas i de enskilda lägenheterna: utblickar mot en vacker ravin i öster, ett soligt söderläge, och från de övre planen en fin utsikt mot Laholmsbukten i norr. Samtidigt är lägenheterna optimerade utifrån beställarens tankar kring funktion, service och lägenhetsstorlekar – vilka i sin tur bygger på lång erfarenhet från kunders önskemål i tidigare projekt.