TJÄNSTER

På Jaenecke Arkitekter arbetar vi med arkitektur, stadsbyggnad och byggnadsprojektering. Vi hjälper våra kunder att lösa komplexa uppgifter. Dessutom levererar vi ofta överraskande lösningar och nya infallsvinklar.

PROJEKTUTVECKLING

Analyser i tidiga skeden
Diskussionsunderlag
Program
Skisser

STADSBYGGNAD

Utformning av ny bebyggelse
Transformation av befintlig bebygelse
Utveckling av platser och stråk
Mikroklimat och trygghetsåtgärder

DETALJPLAN

Planprogram
Planhandlingar
Redogörelser

BYGGNADSUTFORMNING

Skisser och förslagshandlingar
Bygglovshandlingar
Rambeskrivningar enligt AMA
Förfr.underlag för totalentreprenader

DETALJPLANERING

Byggbeskrivningar enligt AMA
Förfr.underlag för utförandeentreprenader
Produktionshandlingar
Uppföljningar under byggtiden

ÖVRIGA TJÄNSTER

Kontrollansvar enligt PBL
Projekt- och projekteringsledning

KORTFATTAD HISTORIK

2007- 
Jaenecke Arkitekter AB genomgår en generationsväxling och får nya delägare. Företaget arbetar med bostäder i såväl en- som flerfamiljshus och affärs- och industribyggnader. Kontoret är även starkt engagerat i detaljplaner och stadsutvecklingsprojekt med fokus på social och miljömässig hållbarhet.

1970-, 80- och 90-tal 
Fritz Jaenecke Arkitektgrupp AB, senare fj-arkitekter AB, arbetar med projekt som Kirurgibyggnaden på Malmö Allmänna Sjukhus, Tekniska Museet, skolor, vårdanläggningar, sport- och fritidsanläggningar och omfattande bostadsprojekt i såväl flerbostadshus som lågbebyggelse.

1950- och 60-tal 
Firma tillsammans med Sten Samuelson (1926-2002). Projekt som Malmö stadion, Nya Ullevi i Göteborg, Landskrona konsthall, stora bostadsområden i bl a Malmö och Lund. Även projekt i utlandet.

1943 
Firman grundas av Fritz Jaenecke (1903-1978).

OM JAENECKE OCH SAMUELSON

“Den tyskfödde Fritz Jaenecke (1903-1978) fick sin arkitektexamen i Berlin 1928 och startade, efter några år som anställd hos Hans Poelzig, egen verksamhet. Under perioden 1931-36 hade Jaenecke kontor tillsammans med Egon Eiermann (1904-70). Eiermann anses vara en av de främsta modernisterna i Europa. 1937 flyttade Jaenecke till Malmö. Han var först anställd hos Carl-Axel Stoltz men startade eget kontor 1942. Flera av hans tidiga uppdrag var att rita bostadshus i Kirseberg, vilka byggdes i slutet av 1940-talet.

1950 slog han sig samman med den unge Sten Samuelson (f 1926). Denne hade samma år blivit färdig arkitekt vid KTH i Stockholm.

Under 1950-talet gestaltade de en lång rad intressanta byggnader, vilka kännetecknas av ett anmärkningsvärt djärvt och expressivt formspråk; en i jämförelse med samtida svensk arkitektur radikal modernism. Kontoret blev mycket framgångsrikt och fick under senare delen av 1950-talet flera prestigefyllda uppdrag, till exempel Malmö Stadion och Nya Ullevi i Göteborg. I dessa verk uttrycks väl den konstruktiva estetik som var typisk för Jaenecke & Samuelson.”

(från Bostadsmiljöer i Malmö, Tyke Tykesson red.)