Källby

Vad
370 bostäder som egna hem, bostadsrätter och hyresrätter

Plats
Lund Gärsgatan, Åbrinksvägen m fl

Beställare
Riksbyggen

Våra arbeten
Från skisser till bygghandlingar i sex olika delprojekt

Vid en före detta institutionspark och Höje å i södra Lund bildar projektets olika delar en varierad miljö, både vad gäller skala och upplåtelseformer. Samtidigt har området fått en sammanhållen känsla – mycket på grund av konsekventa material- och färgval. Även byggnadernas formspråk, som hämtat mycket inspiration från parkens befintliga byggnader, bidrar till en övergripande känsla av helhet.

Under en drygt sjuårig utbyggnadsperiod – med tidvis stora marknadssvängningar – har beställaren kunnat anpassa projektet utifrån de lösningar som bostadsköpare och hyresgäster har efterfrågat.