Greenhouse

Vad:
46 hyresrätter med fokus på odling och hållbarhet samt förskola och lokaler

Plats:
Malmö Augustenborgsgatan

Beställare:
MKB Fastighets AB

Våra arbeten:
Från idé till bygghandling

Idéer och lösningar kring odling, mobilitet, återvinning och sociala mötesplatser har flätats samman till en inspirerande och samtidigt naturlig helhet. Lägenheter med odlingsbalkonger och egna grovkök samlas, tillsammans med ”radhus på höjden”, kring gemensamma terrasser och odlingsytor. En giftfri förskola och lokaler på bottenplan skapar öppenhet i en tidigare sluten stadsmiljö. Två studentkollektiv och gemensamma ytor är placerade centralt i projektet. Fjortonvåningsdelen är passivhus, och projektet uppfyller kraven enligt Miljöbyggnad, nivå guld.

Greenhouse utsågs av Sweden Green Building Council, Formas och Boverket som ett av de projekt som representerade Sverige vid världskonferensen SB14 i Barcelona.