Fossilen

Vad
180 hyresrätter
Plats
Lund Råbylundsvägen, Åkerbruksgatan m fl
Beställare
Lunds Kommunala Fastighetsbolag AB
Våra arbeten
Från detaljplaneunderlag till förfrågningsunderlag för totalentreprenad

Tio olika huskroppar, många med en hög andel små lägenheter, skapar en varierad bostadsmiljö med allt från marklägenheter med trädgårdsmiljö till högt belägna lägenheter med milsvid landskapsutsikt.

I en tydligt samarbetsorienterad process har beställaren skapat ett projekt där både övergripande och detaljerade frågor har fått ta plats redan i detaljplaneskedet. Detta har t ex medfört ett tidigt fokus på byggteknik, stomsystem och byggnadsmått vilket i sin tur lagt grunden till en god genomförbarhet. Även tidiga intentioner kring stadsbyggnadsfrågor och boendekvalitéer är med små justeringar genomförda i verkligheten.