Bennets Bazaar

Vad
12 nybyggda lokaler sammanbyggda med lägenheter till sk bokaler

Plats
Malmö Bennets väg

Beställare
MKB Fastighets AB

Våra arbeten
Från idé till bygghandling

MKB Fastighets AB har i projektet skapat en fysisk struktur som stimulerar till ökad service, bättre möjligheter till social kontroll och naturliga mötesplatser i grannskapet. Projektet förstärker och bygger vidare på ett vältrafikerat gång- och cykelstråk som förbinder flera stadsdelar, däribland Rosengård, med centrala Malmö. För många hyresgäster är bokalerna också en viktig pusselbit i det egna företagandet – en del av den positiva samhällsdynamik som vi vanligen förknippar med innerstadens gator och kvarter.

Projektet har tilldelats Sveriges Arkitekters och Region Skånes arkitekturpris.