Kvarter Norrland

Vad
327 lägenheter

Plats
Helsingborg

Beställare
Skanska

Våra arbeten
Från skiss till bygghandling

327 st yteffektiva hyresrätter uppdelade på 4 kvarter med innergårdar för Skanska .