Scener ur ett förgårdsliv

Vad
Deltagande i utställningen ”Desire” – Arkitektur för vår framtida livsmiljö

Plats
Form/Design Center, Malmö

23.08.18 – 23.09.18

Bostaden är grunden till det goda stadslivet. Ett stadsliv på gräsrotsnivå där lokal gemenskap och delaktighet är de främsta drivkrafterna. Vår utmaning är att formge den bostadsnära miljön så att stadslivet kan ske på individernas och den lilla gruppens villkor. Här är det inte kapitalintensiv kommers och institutioner som står i fokus. Kapitalet består istället av vardagslivets engagemang och kraft. Här är det promenaden med hunden, eller joggingturen på morgonen som bär fröet till nya möten. Eller föräldrakooperativet som löser vardagens behov tillsammans. Eller den nystartade affärsverksamheten som kanske, eller kanske inte, bär sig. Det kan tyckas trivialt, men det vi kallar attraktivt stadsliv har sin grund i dessa enkla realiteter. Hur planerar och formger vi miljön för att det oplanerade ska kunna slå rot och berika staden? Gränsen mellan privat och offentligt – mellan hus och gata – behöver vara både attraktivare och flexiblare. En zon som kan
förändras över tiden.

Den behöver:
– utformas så att den både ger attraktivitet till gatan och integritet till bostaden
– kunna innehålla små byggnadsstrukturer som är både privata och offentliga
– tillåta den privata sfären att ta plats i det offentliga

Utformningen av gator och byggnader bör samordnas, så att husens entréer tillsammans med gatumiljön kan skapa naturliga mötesplatser. Med relativt enkla medel, och med en tro på bostaden som grunden till det attraktiva stadslivet kan vi bygga miljöer där vardagens gemenskap, mångfald och delaktighet kan blomstra!