BRF NEO Davidshall

Vad
62 bostadsrätter och gemensamma faciliteter

Plats
Davidshall, Malmö

Beställare
Riksbyggen

Våra arbeten
Från skiss till förfrågningsunderlag

På innergården till det gamla polishuset vid Davidhalls torg uppför Riksbyggen tre bostadshus i fem till sju våningar. De tre byggnaderna kommer inhysa totalt 62 bostadsrätter med generösa balkonger och höga fönsterpartier. Material och fasadutformning har valts för att skapa en sammanhållen miljö med befintliga byggnader. Gårdsmiljön är uppdelad i två nivåer med öppna gemensamma ytor mellan privata uteplatser närmst husen. Projektet omfattar även ombyggnad (ritat av Ritz Arkitekter) av det gamla polishuset.