Pilängsskolan

Vad:
Skola åk 4-9 ca 5700 kvm

Plats:
Lomma

Beställare:
Lomma Kommun

Våra arbeten:
Bygghandling