Grönkulla Drottninghög

Vad
Bostäder

Plats
Helsingborg, Drottninghög

Beställare
Helsingborgshem

Våra arbeten
Från skiss till bygghandling