Stadskvarteret, Drottninghög

Vad:
198 lägenheter

Plats:
Helsingborg, Drottninghög

Beställare:
Helsingborgshem / Serneke

Våra arbeten:
Från idé till bygghandling