RABBAN 19

Vad
12 st radhuslägenheter mellan 64 m2 – 92 m2

Plats
Betgatan, Simrishamn

Beställare
Hansson Holding AB

Våra arbeten
Från idé till bygghandling