Drottningshögsbadet

Vad
Badanläggning

Plats
Helsingborg Drottninghög

Beställare
Helsingborgshem

Våra arbeten
Från skiss till bygghandling