Dalslandsstugan

Vad
Tävlingsförslag

Plats
Vik, Simrishamns kommun, (vidarebearbetad form)

Beställare
Hanssongruppen

Våra arbeten
Från idé till bygghandling

Tävlingsförslag till öppen tävling, flexibel enplansstuga som tog sig vidare till topp 10 bland 122 inkomna förslag. Nu under projektering för ny beställare.